1. Đăng ký Ban Checker Gc - Nhận tiền Nhà Nghỉ - Ks từ BQT xem chi tiết : Tại Đây
    Tắt thông báo
  2. Tính năng lưu danh sách các em hàng thành list danh bạ xem : TẠI ĐÂY
    Tắt thông báo