Huy Chương Trao Tặng

 • Diễn đàn thay đổi giao diện và cập nhật lại toàn bộ dữ liệu mới.
  Tất cả các thành viên vui lòng Đăng Ký lại nick và tiếp tục sinh hoạt.
 • Một số lưu ý Checker " cần biết " trước khi đi chek hàng Xem chi tiết
  
 1.  

  Huy Chương Checker Thông Thái

  .
 2.  

  Huy Chương Chym Chuẩn Quốc Tế

  .
 3.  

  Huy Chương Chym Chuẩn GC

  .
Top Bottom