diễn đàn bóng hồng | cộng đồng gái gọi girl chảnh

  • Một số lưu ý Checker " cần biết " trước khi đi chek hàng Xem chi tiết
  1. S

    CHÚ Ý QUY ĐỊNH SINH HOẠT VÀ VIẾT BÀI REPORT TRẢ BÀI CHO CHECKER SÀI THÀNH

    Sau khi check hàng về anh em checker sẽ có những cảm nhận và đánh giá riêng về từng em hàng khác nhau. Để nâng cấp chất lượng dịch vụ và có cái nhìn chân thực về từng em hàng khuyến khích anh em checker dành chút thời gian viết bài trả bài đánh giá. Nội dung bài Report có cả hình và ko hình...
Top Bottom